Kasvatus arvoihin – arvoa kasvatukseen

NFG:n kasvatusblogi


Jätä kommentti

Nuorisotyö poikkeusoloissa

Monet tuttuni ovat olleet ihmeissään siitä, että miten teemme työtämme tällaisena poikkeusaikana.

Normaalisti työmme on pääosin yksilön- sekä ryhmänohjausta eri kouluissa, mutta mitä työmme sitten pitää sisällään nyt, kun koulut ovat suljettu?

Ensimmäinen haasteemme oli pohtia sitä, että kuinka voimme tavoittaa nuoret kotoa käsin. Tästä syntyi idea lisätä nettisivuillemme chatti, jossa nuoret voivat tulla keskustelemaan ohjaajien kanssa matalalla kynnyksellä. Chatti on auki arkisin ma-pe klo 9-19 eikä nuoren tarvitse antaa muita tietoja itsestään kuin nimimerkki, eli halutessaan nuori voi tulla keskustelemaan täysin anonyymistikin. Nuoret voivat tulla chattiin keskustelemaan ilman erillistä ajanvarausta, mutta erikseen sovittu keskustelutuokio nuoren valitseman ohjaajan kanssa onnistuu myös.

Kun normaali työskentely ei yhtäkkiä olekaan mahdollista, korostuu toiminnan kehittämisen tärkeys. Miten räätälöidä toiminta vastaamaan nuorten tarpeita maailmanlaajuisen kriisin aikana? Miten toteuttaa toimintaa ja tavoittaa nuoret myös muualta netistä?

Ohjaajan näkökulmasta koen tilanteen tuomien rajoitusten olevan haasteellisia meille nuorisotyötä tekeville sekä itse nuorille myös monella muulla tapaa. Millaiset ovat vaikutukset yksinäisiin nuoriin, ovatko he entistä yksinäisempiä? Vai ovatko he kenties helpottuneita siitä, etteivät tule kiusatuksi koulussa?

Pohdin sitä, millainen vaikutus koulujen sulkemisella on kiusaamiseen. Väheneekö kiusaaminen, kun nuoret ovat enemmän erillään toisistaan, vai siirtyykö kiusaaminen entistä vahvemmin nettiin? Entä kuinka paikka- ja tilannesidonnaista kiusaaminen on, voiko joku, kuka ei koulussa ole kiusannut aloittaa nyt kiusaamisen netissä, koska kokee olevansa tylsistynyt kotona?

Yhtenä isoimpana haasteena nuorisotyössä tänä päivänä on miten puuttua kiusaamiseen netissä. Monesti kiusaaminen tapahtuu anonyymisti nimimerkin takaa, jolloin kiusaajan henkilöllisyyttä voi olla todella hankala selvittää. Mitä keinoja meillä on nuorisotyössä puuttua netissä tapahtuvaan kiusaamiseen? Yksi keino on keskustella nuorten kanssa ns. nettietiketistä. Miten suojella itseään sosiaalisessa mediassa, millaisia rajoituksia on hyvä asettaa omille sosiaalisen median tileilleen ja miten toimia tilanteessa, jossa joku toimii sopimattomasti netissä. Nuoret ovat syntyneet ja kasvaneet sosiaalisen median valtakautena, joten se voi olla heille itselleenkin hieman epäselvää millainen toiminta on hyväksyttävää netissä ja millainen taas ei. Monilla nuorilla tuntuu olevan käsitys, että netissä ei ole sääntöjä, jotka rajoittaisivat sitä, että miten toisia voi kohdella, tai he luulevat, että kaikki on sallittua. Siksi on mielestäni tärkeää, että nuorten kanssa keskustellaan siitä mitkä oikeudet ja velvollisuudet koskevat meitä myös netissä, jotta jokaisella olisi turvallinen olo myös siellä.