Kasvatus arvoihin – arvoa kasvatukseen

NFG:n kasvatusblogi


Jätä kommentti

Ulottuvuuksia ohjaajuuteen yhteisöpedagogin opintojen loppupuolella

Opiskellessani yhteisöpedagogiksi aluksi Mikkelin ammattikorkeakoulussa ja sittemmin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksessa, pohdimme siellä paljon ohjaajan roolia ja mitkä ovat ohjaajan hyviä ominaisuuksia eri tilanteissa. Jokainen ohjaaja voi omilla taustoillaan toimiessaan korostaa erilaisia arvoja, toimintatapoja, filosofiaa jne., minkä vuoksi on haastavaa määritellä yhtä ja oikeaa tapaa tehdä kasvatus- tai vuorovaikutuksellista työtä. Mutta jotta tiettyihin arvoihin kasvattamista voi tehdä, täytyyohjaajan kuitenkin uskoa arvoihin, joilla nuoria kasvattaa. Arvot ja tavoitteet voivat olla pitkälti samat, mutta reitit ja narratiivi joita pitkin niihin kuljetaan, voivat olla ohjaajien välillä hyvinkin erilaisia. Ohjaajan työssä on lohdullista, että onnistumisen kokemuksia ja merkittäviä saavutuksia voi saavuttaa sellaisena kuin itse olet ja antaa itsesi kasvaa ja kehittyä työssäsi; oli se kasvu tapahtunut ihmisenä tai ammattilaisena.

Non Fighting Generation ry:n toiminnassa ohjaajan rooli on mielestäni yllättävän monimuotoinen. Siinä käy toteen erityisesti arvoihin kasvattaminen mitä erilaisempien polkujen kautta. Järjestön kasvatusfilosofiassa sekä ohjaaja että ohjattava ovat tavallaan samassa kasvatuksellisessa tilassa, jossa vaihdetaan ajatuksia, tunteita, kokemuksia jne. ihmiseltä ihmiselle. Hedelmällisen keskustelun kautta saadaan aikaan molemminpuolista henkistä kasvua. Keskustelun ja teemojen käsittelyn tukena käytetään yksinkertaisia, mutta tehokkaita ryhmätehtäviä tai pelejä, joiden kautta käsitellään erilaisia arvomaailmoihin, asenteisiin, tunteisiin ja tekoihin liittyviä asioita. Jos ohjaajan ja nuoren välillä on alkuun vaikeuksia saada aikaan keskustelua sellaisenaan, juuri näitä pelejä ja harjoituksia käytetään katalyyttinä ohjaussuhteen syntymisessä. Molemmat osapuolet altistavat itsensä kasvatuskokemukseen, missä kumpikin osapuoli kehittyy omana itsenään omaksi itsekseen. Ohjaajan tulisi olla yksi terve heijastuspinta kasvulle nuoren elämässä, piti nuori ohjaajaa elämässään suuressa asemassa tai ei. Ohjaaja voi olla nuoren elämän kokonaisuuden kannalta jopa hyvinkin irrallinen asia, kaikesta huolimatta sen merkitys voi kuitenkin olla hyvin myönteinen. Sillä ohjaaja näkee nuoren suhteen aina toivoa ja ohjaaja auttaa kantamaan sitä soihtua nuoren puolesta haastavan tilanteen läpi. Varsinkin silloin, kun soihdussa toivon liekki on sammumaisillaan, tarvitaan useampi suu puhaltamaan kipinää takaisin.

Ohjaajina voimme olla omana itsenämme työskennellessämme nuorten kanssa ja tuoda tilanteeseen aitoa vuorovaikutusta. Tästä on ollut paljon hyötyä erityisesti nuorten ohjaamisessa siksi, koska nuoret haluavat kuulla eläviä esimerkkejä ja kokemuksia asioista. Olen kertonut omista kokemuksistani ja eri elämäntilanteistani, joissa minua on uhkailtu ja mitä tilanteita olen nähnyt vierestä. Nuoret usein havahtuvat kuuntelemaan, kun kuulevat, ettei välttämättä asiat mene jonkin voimafantasian mukaan tai kuinka vähän sitä itse on tilanteissa hallinnassa. Nuoria kiehtoo eettisesti haastavat ja herkkäluontoiset asiat ja he arvostavat niiden suhteen käydyn keskustelun rehellisyyttä ja realistisuutta. Jos nuorta kiinnostaa ja kysyy, onko ohjaaja kokeillut jotain päihteitä, kokenut fyysista tai henkistä väkivaltaa jne., niin tärkeää mielestäni on olla rehellinen ja kertoa, millaisia kokemuksia ohjaajalla on elämän eri asioista kiillottelematta asiaa, kuinka tuollaisiin tilanteisiin päädyttiin sekä mitä siitä ehkä seurasi jälkikäteen. Nuoret haluavat menestystarinoita ja kokemuksia vaikeuksista, mitkä inspiroivat heitä kamppailemaan omia ongelmiaan vastaan. Siksi monet rock-muusikot, viihdetaiteilijat, julkkikset ym. vetoavat heihin, koska heillä on menestystarina ryysyistä ruusuihin tai muu vastaava yhteys. Ohjaajina voimme hyödyntää menneisyytemme virheitä ja onnistumisen kokemuksia kertoessamme nuorille heidän valintojen mahdollisia seurauksia, mikä on ollut minulle hyvin antoisa ymmärtämisen kokemus ohjaajana.

Mielestäni nuorten on tärkeää ymmärtää, kuulla ja nähdä, ettei elämä ole mustavalkoista. Kun he tajuavat, että kullakin ihmisellä on oma vaikeuksien ja menestyksen polku mitä pitkin he ovat kulkeneet tähän pisteeseen, he voivat parhaiten myös itse tehdä valintoja siltä pohjalta. Tehdä valintoja, jotka ovat heidän mielestään paras vaihtoehto nykyiseen tilanteeseen ja luottaa heidän oman itsensä ja yksilöllisen hyvyyteensä mahdollisuuksiin. Se on toisinaan haastavaa nuoruudessa kaiken epävarmuuden ja itsetunnon haasteiden aikana tehdä juuri oikeita päätöksiä ja luottaa omiin kykyihin tehdä valintoja. Mutta mielestäni ohjaaja voi parhaimmillaan juuri toimia puskurina nuoren omatunnolle, itsetunnolle ja moraalikäsityksille, joilla vahvistaa nuoren tahtoa tehdä mielestään oikeita valintoja ja pohtia omia asioitaan tavalla, joka hyödyttää häntä itseään ja hänen kontekstiaan.